تسکین طب سوزنی برای نارسایی احتقانی قلب

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج | طب سوزنی در کرج

تسکین طب سوزنی برای نارسایی احتقانی قلب

طب سوزنی برای نارسایی قلب

طب سوزنی اثربخشی داروها را برای درمان نارسایی احتقانی قلب (CHF) افزایش می‌دهد و نتایج با اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی، تغییرات در سطوح نیتروژن و کراتینین اوره خون و تست‌های تحمل ورزش تایید می‌شود.

محققان بیمارستان وابسته دانشگاه یانبیان (یانجی، چین) دو گروه کنترل و طب سوزنی را مقایسه کردند. یکی داروهای دارویی استاندارد و تزریق‌های گیاهی شنگ مای سان را دریافت کرد و دیگری همان رژیم درمانی را به اضافه درمان‌های طب سوزنی دریافت کرد. گروهی که طب سوزنی دریافت نکردند، 86.7 درصد کل نرخ موثر داشتند.

گروه دریافت کننده طب سوزنی 93.3 درصد از کل نرخ موثر بود. [1] بر اساس یافته‌ها، محققان به این نتیجه رسیدند که افزودن طب سوزنی به پروتکل‌های درمانی ارزش ارتقای بالینی را دارد.

در مجموع 60 بیمار مبتلا به CHF مرحله 2-4 برای مطالعه پس از پذیرش در بیمارستان انتخاب شدند. گروه طب سوزنی شامل 18 بیمار مرد و 12 بیمار زن با میانگین سنی 5/72 سال بود. گروه کنترل شامل 17 بیمار مرد و 13 بیمار زن با میانگین سنی 9/71 سال بود. تفاوت آماری معنی داری در ویژگی های پایه بین دو گروه وجود نداشت.

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج | طب سوزنی در کرج
فیزیوتراپی و توانبخشی کرج | طب سوزنی در کرج

دارو

هر دو گروه با ترکیبی از داروها و داروهای گیاهی چینی تحت درمان قرار گرفتند. بیماران وابسته به نیازهای فردی دیژیتال، دیورتیک و گشادکننده عروق تجویز شدند. همه بیماران در هر دو گروه مایع داخل وریدی شنگ مای، متشکل از شنگ مای سان در محلول دکستروز دریافت کردند. درمان یک بار در روز، با 14 روز شامل یک دوره مراقبت انجام شد. بیماران منتسب به گروه مشاهده طب سوزنی نیز با طب سوزنی در نقاط طب سوزنی زیر تحت درمان قرار گرفتند:

Neiguan (PC6)
Gongsun (SP4)
Shenmen (HT7)
Zusanli (ST36)
Sanyinjiao (SP6)
گوش: قلب، دلسوز، شنمن
برای بیماران با تشخیص انسداد خلط: Fenglong (ST40)
برای بیماران مبتلا به استاز خون: Xuehai (SP10)
برای بیماران مبتلا به رکود چی: Taichong (LV3)

پس از وارد کردن استاندارد، سوزن ها با استفاده از روش تقويت کننده-کاهش متعادل تحريک شدند و به مدت 20 دقيقه نگهداري شدند. درمان یک بار در روز یا دو بار در روز برای موارد شدید انجام شد. نقاط گوش با سوزن‌های تعبیه‌شده درمان شدند که هر روز با استفاده از گوش‌های جایگزین تعویض می‌شدند. یک دوره درمان 10-14 روز به طول انجامید.

مرکز درمانی طب سنتی شمیم با کادر درمانی مجرب در رشته های تخصصی داخلی و طب سنتی و  فیزیوتراپی و توانبخشی در کرج شروع بکار کرده است.

نتایج

معیارهای پیامد برای مطالعه شامل عملکرد قلبی و کلیوی و همچنین میزان مؤثر کل درمان برای هر گروه بود. عملکرد قلب با اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی، از جمله EF (کسری جهشی) و FS (کوتاه شدن کسری) ارزیابی شد. این معیارها نشان می‌دهند که بطن‌ها با هر انقباض چقدر خون را به طور مؤثر پمپاژ می‌کنند، و نمرات بالاتر نشان‌دهنده عملکرد بهتر قلب است.

میانگین نمرات EF قبل از درمان در گروه کنترل 9/38 و در گروه طب سوزنی 3/39 بود. پس از درمان، نمرات به ترتیب به 40.3 و 48.6 افزایش یافت. اگرچه هر دو گروه بهبودهایی را مشاهده کردند، اما این بهبودها در گروه طب سوزنی بیشتر بود (01/0p<).

برای عضویت و مشاهده صفحه اینستاگرام طب سنتی شمیم اینجا کلیلک کنید.

میانگین نمرات FS قبل از درمان در گروه کنترل 21.8 و در گروه طب سوزنی 21.6 بود. پس از درمان، نمرات به ترتیب به 24.7 و 27.3 افزایش یافت. بیماران گروه طب سوزنی بهبود قابل توجهی بیشتری را تجربه کردند (05/0p<).

عملکرد کلیه با اندازه گیری BUN (نیتروژن اوره خون) و کراتینین ارزیابی شد. سطوح این نشانگرها در خون بیماران CHF به دلیل کاهش عملکرد کلیه بیشتر است. سطح پتاسیم و سدیم نیز در نظر گرفته شد.

میانگین سطوح BUN قبل از درمان در گروه کنترل 12/8 و در گروه طب سوزنی 37/8 بود. پس از درمان، این ارقام به ترتیب به 7.38 و 7.35 کاهش یافت. تفاوت بین گروهی متوسط ​​اما از نظر آماری معنی دار بود، با پیشرفت بیشتر در گروه طب سوزنی (P<0.05).

blank
فیزیوتراپی و توانبخشی کرج | طب سوزنی در کرج

میانگین سطح کراتین قبل از درمان در گروه کنترل 175.67 و در گروه طب سوزنی 163.3 بود. پس از درمان، نمرات به ترتیب به 152.39 و 121.86 کاهش یافت. بهبود قابل توجهی بیشتر در گروه طب سوزنی مشاهده شد (01/0p<). هیچ تفاوت آماری معنی داری بین سطوح پتاسیم یا سدیم قبل و بعد از درمان در هر دو گروه مشاهده نشد.

میزان مؤثر کل درمان با استفاده از آزمون 6 دقیقه پیاده روی برای تحمل ورزش و بهبود کلی علائم محاسبه شد. برای بیمارانی که CHF آنها با دو یا چند مرحله بهبود یافته است، درمان به‌عنوان کاملاً مؤثر طبقه‌بندی شد. برای بیمارانی که CHF آنها یک مرحله بهبود یافته است، درمان به عنوان موثر طبقه بندی شد. برای بیمارانی که هیچ تغییر یا وخامتی در وضعیت نشان ندادند، درمان به عنوان بی اثر طبقه بندی شد.

در گروه کنترل، 26 مورد مؤثر و 4 مورد غیر مؤثر وجود داشت که در مجموع میزان مؤثر 86.7 درصد بود. در گروه مشاهده طب سوزنی، 28 مورد موثر و 2 مورد غیرموثر وجود داشت که میزان مؤثر 93.3 درصد را نشان می‌دهد. تفاوت بین گروهی از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد (01/0p<).

نتایج این مطالعه نشان می دهد که طب سوزنی یک مکمل مفید برای درمان نارسایی احتقانی قلب است. این پتانسیل را دارد که عملکرد قلب و کلیه را بهبود بخشد و در عین حال تحمل بیماران را برای ورزش افزایش دهد.

درباره تزریق داخل وریدی شنگ مای

تزریق شنگ مای (SMI) شکلی از Shengmai San، یک فرمول سنتی گیاهی چینی است. تزریق شنگ مای «به طور گسترده در بیماری‌های قلبی عروقی مختلف استفاده می‌شود و حداقل سه بررسی سیستماتیک تا به امروز برای ارزیابی اثربخشی SMI بر نارسایی قلبی، میزان مرگ و میر انفارکتوس حاد میوکارد و افت فشار خون پس از انفارکتوس حاد میوکارد انجام شده است.» [2] تحقیقات نشان می دهد که این فرم تزریقی گیاهی عملکرد قلب را بهبود می بخشد، هیپرتروفی میوکارد را کاهش می دهد، انقباض را بهبود می بخشد و از سلول های میوکارد محافظت می کند. [3]

در صورت داشتن هرگونه سوال یا برای راهنمایی بیشتر با متخصصان ومشاوران ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X