پیشگیری و درمان دیابت با استفاده از گیاهان دارویی!

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج | طب سنتی شمیم | tebsonatishamim.ir

مدت زمان مطالعه: 11 دقیقه

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج آماری را برای شما آشکار میکند:

در حال حاضر به دلیل صنعتی شدن جوامع ، چاقی و عدم تحرک بدنی در حال افزایش است ، که اخیراً منجر به افزایش ابتلا به بیماری های مختلف مانند دیابت شده است. مطالعات و آمارهای اپیدمیولوژیک میزان شیوع دیابت را نشان داده است. فیزیوتراپی و توانبخشی کرج با بیش از 10 سال تجربه در خدمت شما عزیزان می باشد طب سنتی شمیم با دکتران باسابقه به شما در درمان هرنوع بیماری کمک میکند. tebsonatishamim.ir

به طور نسبی ، عوارض جانبی داروهای شیمیایی بیماران را به استفاده از گیاهان دارویی و رویکردهای سنتی علیرغم پیشرفت در زمینه تولید داروهای شیمیایی سوق داده است. هدف این مقاله مروری گزارش گیاهان دارویی و کاربردهای سنتی آنها برای پیشگیری و درمان دیابت با توجه به یافته های مطالعات اتنوبوتانیکی انجام شده در مناطق مختلف ایران است.

مدارک و شواهد

عبارات جستجو از جمله اتنوبوتانی ، اتن پزشکی ، اتنو فارماکولوژی ، فیتو فارماکولوژی ، فیتو پزشکی ، ایران و طب سنتی در ترکیب با دیابت ، قند خون و افزایش قند خون از پایگاه های علمی جستجو شدند.

نتایج:

نتایج این مقاله می تواند یک راهنمای جامع ، مبتنی بر اتنوبوتانی مناطق مختلف ایران ، برای پیشگیری و درمان دیابت باشد. طبق این مقاله مروری ، گونه های گیاهی خاصی مانند Urtica dioica L. ، معروف به گزنه ، در هشت منطقه ، Teucrium polium L. ، معروف به پولیگاماندر ، در پنج منطقه ، و Trigonella foenum-graecum L. ، Citrullus colocynthis (L.) ) ، شراد ، و Juglans regia L. در چهار منطقه ، گزارش شده است که به طور مکرر برای پیشگیری و درمان دیابت استفاده می شود.

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج با بیش از 10 سال تجربه در خدمت شما عزیزان می باشد طب سنتی شمیم با دکتران باسابقه به شما در درمان هرنوع بیماری کمک میکند. tebsonatishamim.ir

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج
فیزیوتراپی و توانبخشی کرج

نتیجه گیری:

گیاهان دارویی معرفی شده در این بررسی را می توان در تحقیقات بیشتر بررسی کرد و داروهای جدید با عوارض جانبی محدود تولید کرد

1. زمینه

دیابت یک اختلال متابولیکی و چند عاملی است که با افزایش مزمن سطح قند خون مشخص می شود و به دلیل اختلال در ترشح و / یا عملکرد انسولین ایجاد می شود.

از نظر بالینی ، دیابت شیرین یکی از مهمترین عوامل خطر برای برخی اختلالات مانند نفروپاتی ، رتینوپاتی ، نوروپاتی و بیماریهای قلبی عروقی در نظر گرفته می شود و طبق پیش بینی ها ، شیوع آن در جوامع انسانی در آینده افزایش خواهد یافت

شدتهای مختلف کمبود انسولین و مقاومت در بیماران دیابتی دیده می شود ، و هنگامی که این بیماران تحت درمان با رژیم غذایی ، فعالیت بدنی و داروهای کاهش قند خون نباشند ، لازم است که آنها با روشهای دیگر درمان شوند.

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج با بیش از 10 سال تجربه در خدمت شما عزیزان می باشد طب سنتی شمیم با دکتران باسابقه به شما در درمان هرنوع بیماری کمک میکند. tebsonatishamim.ir

اگرچه استفاده از انسولین و داروهای کاهش قند خون در حال حاضر به عنوان اصلی ترین و م treatmentثرترین روش درمان دیابت محسوب می شود ، اما ممکن است عوارض مختلفی از جمله افزایش ذخایر چربی ، جمع شدن لیپید در محل تزریق و شوک کاهش قند خون ایجاد کند. علاوه بر این ، انسولین و داروهای کاهش قند خون بر پاتوژنز عوارض ناتوان کننده ناشی از دیابت تأثیر می گذارند .

از آنجا که دیابت شیرین یکی از بیماری های مرتبط با استرس اکسیداتیو است ، استفاده از آنتی اکسیدان ها می تواند یک روش درمانی برای کنترل دیابت و کاهش عوارض ناشی از آن باشد.

اخیراً

به طور فزاینده ای تلاش شده است تا از داروهای جایگزین مانند داروهای گیاهی استفاده شود. در واقع استفاده از گیاهان دارویی باعث كاهش شیوع بیماریهای مختلف شده است زیرا آنها در محافظت در برابر آسیب های اكسیداتیو و كاهش التهاب تأثیر دارند.

در همین راستا ، مطالعات اخیر سعی در بررسی کاربردهای سنتی و اثرات in vitro گیاهان دارویی و شناسایی و جداسازی ترکیب فعال آنها برای تولید داروهای گیاهی است بنابراین ، هدف از این مطالعه شناسایی گیاهان دارویی و کاربردهای سنتی آنها برای پیشگیری و درمان دیابت با توجه به یافته های مطالعات اتنوبوتانیکی انجام شده در مناطق مختلف ایران برای ارائه برخی راهکارها برای تولید داروهای گیاهی جدید و موثرتر به محققان است.

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج با بیش از 10 سال تجربه در خدمت شما عزیزان می باشد طب سنتی شمیم با دکتران باسابقه به شما در درمان هرنوع بیماری کمک میکند. tebsonatishamim.ir

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج
فیزیوتراپی و توانبخشی کرج

2. کسب مدارک

در این مقاله مروری ، از کلمات ethnobotany ، ethnomedicine ، ethnopharmacology ، phytopharmacology ، phytomedicine ، Iran و طب سنتی در ترکیب با دیابت ، قند خون و قند خون برای بازیابی مقالات مرتبط از پایگاه های علمی استفاده شد. مقالات تکراری و مقالات فاقد متن کامل قابل دسترسی در تحلیل نهایی گنجانده نشده است.

3. نتایج

مطالعه حاضر نشان داد که مردم ایران در فرهنگ های مختلف و در مناطق مختلف از 49 گونه گیاه دارویی از 25 خانواده بر اساس طب سنتی برای درمان قند خون استفاده می کنند. بیشتر گیاهان شناسایی شده از خانواده Lamiaceae ، Asteraceae و Apiaceae به ترتیب با هشت ، شش و شش گونه بودند.

طبق یافته ها ، برخی از گونه های گیاهی برای درمان دیابت در بیش از یک منطقه استفاده می شود. به عنوان مثال ، Urtica dioica L. ، معروف به گزنه ، در هشت منطقه ، Teucrium polium L. ، که معمولاً poleigamander نامیده می شود ، در پنج منطقه ، Trigonella foenum graecum L. ، Citrullus colocynthis (L.) Schrad. ، و Juglans regia L استفاده می شود. ، در چهار منطقه و از Capparis spinosa در سه منطقه برای درمان دیابت استفاده می شود.

کنترل کامل گلیسمی با استفاده از داروهای شیمیایی بدون ایجاد عوارض ناشی از این داروها ، همچنان مورد نگرانی در مطالعات و اقدامات مربوط به سلامتی است.

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج با بیش از 10 سال تجربه در خدمت شما عزیزان می باشد طب سنتی شمیم با دکتران باسابقه به شما در درمان هرنوع بیماری کمک میکند. tebsonatishamim.ir

به نظر می رسد برای درمان افت قند خون که به عنوان یک اپیدمی پنهان شناخته می شود ، باید به دنبال رویکردهای دیگر نیز بود. طب سنتی و استفاده از گیاهان دارویی یک روش کمکی و کمکی است که رویکردی م effectiveثر برای پیشگیری و درمان بیماری ها ارائه داده است.

اعتقاد بر این است که

استرس اکسیداتیو در ایجاد عوارض عروقی در بیماران دیابتی نقش دارد. افزایش سطح اکسیژن واکنش پذیر (ROS) در دیابت ممکن است به دلیل کاهش تخریب و / یا افزایش تولید کاتالاز (CAT – آنزیمی / غیر آنزیمی) ، آنتی اکسیدان های سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و گلوتاتیون پراکسیداز (GSH-Px) باشد.

تغییرات سطح این آنزیم ها باعث می شود که بافتها در معرض استرس اکسیداتیو قرار بگیرند و منجر به ایجاد عوارض دیابتی شوند ). نتایج این بررسی نشان داد که اکثر گیاهان گزارش شده از خانواده Lamiaceae (هشت گونه) ، Asteraceae و Apiaceae (شش گونه) هستند که غلظت بالایی از ترکیبات فنلی دارند.

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج با بیش از 10 سال تجربه در خدمت شما عزیزان می باشد طب سنتی شمیم با دکتران باسابقه به شما در درمان هرنوع بیماری کمک میکند. tebsonatishamim.ir

اثرات ضد دیابتی ترکیبات فنلی قبلاً تأیید شده است. ترکیبات فنلی ممکن است از طریق محافظت از آنتی اکسیدان ها و مهار هضم نشاسته ، در برابر بیماری های مزمن ناشی از افزایش قند خون اثر محافظتی داشته باشند.

استفاده همزمان از ترکیبات فنلی و مهار کننده های آنزیم مصنوعی ممکن است دوز موثر مهارکننده های آنزیم مصنوعی را که برای کنترل گلیسمی بعد از غذا مورد نیاز است کاهش دهد.

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج با بیش از 10 سال تجربه در خدمت شما عزیزان می باشد طب سنتی شمیم با دکتران باسابقه به شما در درمان هرنوع بیماری کمک میکند. tebsonatishamim.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X