گیاهان و مواد مغذی ضد پیری در طب سنتی چیست؟

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج | طب سنتی شمیم | tebsonatishamim.ir

مدت زمان مطالعه: 10 دقیقه

مکانیسم های دارویی و پیامدهای کشف دارو

(فیزیوتراپی و توانبخشی کرج)

پیری ، یک سوال بی پاسخ در زمینه پزشکی ، یک روند چند عاملی است که منجر به کاهش عملکردی پیشرونده سلولها ، بافتها و ارگانیسم ها می شود.

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج با بیش از 10 سال تجربه در خدمت شما عزیزان می باشد.  طب سنتی شمیم با دکتران باسابقه به شما در درمان هرنوع بیماری کمک میکند. tebsonatishamim.ir

اگرچه جلوگیری از پیری غیرممکن است ، دستیابی به سرعت پیری کاملاً امکان پذیر است. طب سنتی چینی (TCM) با تغذیه زندگی مشخص می شود.  و نقش آن در ضد پیری بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. این مقاله خلاصه کار انجام شده روی محصولات طبیعی حاصل از TCM که گزارش شده.  دارای اثرات ضد پیری هستند ، در دو دهه گذشته است.

مواد موثر ضد پیری شناسایی شده را می توان. به طور کلی به فلاونوئیدها ، ساپونین ها ، پلی ساکاریدها ، آلکالوئیدها و سایر مواد تقسیم کرد. آستراگالوزید ، Cistanche tubulosa acteoside ، icariin ، tetrahydrocurcumin ، quercetin ، butein . berberine ، catechin ، curcumin ، epigallocatechin gallate ، gastrodin ، 6-Gingerol . glaucarubinone ، ginsenoside Rg1 ، لوتئولین ، icarisid II . اسیدولاسین ، کارینولین ، کارینولین ، کارینولین ، کارینولین ، کارینولین ، کارینولین ، کارینولا کریسوفانول . سیکلواستراژنول ، ایمودین ، گالانژین ، اکیناکوزید ، اسید فرولیک ، هوپرزین ، هونوکیول . ایزولیانسینین ، فایکوسیانین ، پروانتوسیانیدین ، اسید رزمارینیک ، اکسی مترین . پیسید ، پاورین و اسید سالویانولیک B در این بررسی مشخص شده است.

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج با بیش از 10 سال تجربه در خدمت شما عزیزان می باشد. طب سنتی شمیم با دکتران باسابقه به شما در درمان هرنوع بیماری کمک میکند. tebsonatishamim.ir

به طور همزمان (فیزیوتراپی و توانبخشی کرج)

ساختارهای شیمیایی مونومرها با فعالیت های ضد پیری ذکر شده و منبع ، مدل ، اثربخشی و مکانیسم آنها نیز شرح داده شده است. TCM ها با عملکرد ضد پیری بر اساس مسیرهای عملکردی از جمله تلومر و تلومراز . سیرتین ها ، هدف پستانداران راپامایسین ، کیناز فعال شده با AMP و مسیر سیگنالینگ فاکتور رشد انسولین / انسولین مانند 1 .  مهار رادیکال های آزاد طبقه بندی می شوند و مقاومت در برابر آسیب DNA.

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج
فیزیوتراپی و توانبخشی کرج

سرانجام ، نسخه ترکیبی چینی و عصاره های مربوط به ضد پیری معرفی می شوند . که اساس و جهت توسعه بیشتر داروهای جدید و بالقوه را فراهم می کند.

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج با بیش از 10 سال تجربه در خدمت شما عزیزان می باشد.  طب سنتی شمیم با دکتران باسابقه به شما در درمان هرنوع بیماری کمک میکند. tebsonatishamim.ir

 

معرفی

پیری عامل اصلی خطر برای چندین بیماری تهدید کننده زندگی است. پیری ، یک روند مولکولی پیچیده که توسط مسیرهای مختلف مولکولی و رویدادهای بیوشیمیایی تحت تأثیر تعامل چندین عامل ژنتیکی و محیطی تحت تأثیر قرار گرفته است . می تواند منجر به تغییرات پیشرونده و زیان آور در کل ارگانیسم شود.

نظریه های بی شماری از جمله جهش میتوکندریایی ، آسیب اکسیداتیو ، سمیت کربونیل و نظریه رادیکال های آزاد . که در حال حاضر بیشترین پذیرش را دارد ، برای توضیح مکانیسم های اساسی پدیده پیری استفاده شده است.

مقادیر بیش از حد رادیکال های آزاد می تواند از طریق پراکسیداسیون به غشای سلول . اسیدهای نوکلئیک ، پروتئین ها ، آنزیم ها و سایر ماکرومولکول های بیولوژیکی حمله کرده و باعث پراکسیداسیون لیپید اسیدهای چرب اشباع نشده در غشای سلول . پیوند عرضی مولکول های اسید نوکلئیک و پروتئین ، ناهنجاری جهش DNA یا همانند سازی ، همراه با کاهش فعالیت آنزیم . که در نتیجه منجر به آسیب جدی بر عملکرد سلول می شود. و در نهایت منجر به پیری و حتی مرگ می شود.

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج با بیش از 10 سال تجربه در خدمت شما عزیزان می باشد. طب سنتی شمیم با دکتران باسابقه به شما در درمان هرنوع بیماری کمک میکند. tebsonatishamim.ir

تعدادی مقاله و بررسی وجود دارد که این نظریه را تأیید یا زیر سوال می برد. علاوه بر این ، انواع مسیرهای مولکولی به عنوان دلایل اصلی مولکولی پیری شناخته شده است . مانند پیری سلولی ، اختلال در عملکرد میتوکندری و فرسایش تلومر .  که یکی از شناخته شده ترین مکانیسم های مولکولی پیری در انسان و موش محسوب می شود.

فرسایش تلومر می تواند منجر به آسیب شناسی های مربوط به افزایش سن شود.  که منجر به فرسودگی بافت و قابلیت تجدید خود در سلول های بنیادی می شود.

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج
فیزیوتراپی و توانبخشی کرج

تئوری آسیب DNA

میتوکندری نیز یکی از نقاط مهم تحقیق در سالهای اخیر است. DNA میتوکندریایی در معرض محیط های خارجی قرار دارد و از این طریق فاقد محافظت در برابر هیستون ها و پروتئین های متصل به DNA است و همچنین در برابر آسیب رادیکال های آزاد اکسیژن آسیب پذیر است.

بدتر از آن ، ترمیم آن به دلیل کمبود سیستم های ترمیم ، پس از آسیب آسان نیست. علاوه بر این ، مطالعه نشان داد که پیر شدن ارگانیسم ها با تنظیم ژن ها از جمله ژن های ژرنتو ، ژن های طول عمر و ژن های آپوپتوز ارتباط نزدیک دارد. در حمایت ، تام جانسون موفق شد اولین “ژن طول عمر” یعنی سن 1 را تعیین کند.

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج با بیش از 10 سال تجربه در خدمت شما عزیزان می باشد طب سنتی شمیم با دکتران باسابقه به شما در درمان هرنوع بیماری کمک میکند. tebsonatishamim.ir

میکرو RNA ها (miRNA ها) ، تنظیم کننده های بیان ژن پس از رونویسی ، می تواند منجر به مهار ترجمه پروتئین با اتصال دقیق به مناطق 3’ترجمه نشده mRNA های هدف شود.

در حقیقت ، پیری نه تنها هزاران ژن و پروتئین را شامل می شود بلکه در متابولیت های درون زا نیز تغییراتی ایجاد می کند.

متابولومیکس ، بهترین تجزیه و تحلیل متناسب با مفهوم جامع طب سنتی چینی (TCM) ، اخیراً به طور گسترده ای برای کشف ترکیبات فعال بیولوژیکی جدید و اهداف مورد استفاده قرار گرفته است و یک سری متابولیت های وابسته به سن با توجه به کارهای اکتشافی پیر موش ، سگ و انسان از جمله سندرم های متابولیک ، بیماری های قلبی عروقی ، تخریب عصبی و دیابت.

بنابراین ، مقابله با پیری و مارپیچ معیوب آن یک روش موثر برای مبارزه با بیماری های وابسته به سن است.

در حقیقت ، تحقیقات در مورد بیماری های وابسته به سن اخیراً به موضوعی داغ در این زمینه تبدیل شده است.

فیزیوتراپی و توانبخشی کرج با بیش از 10 سال تجربه در خدمت شما عزیزان می باشد. طب سنتی شمیم با دکتران باسابقه به شما در درمان هرنوع بیماری کمک میکند. tebsonatishamim.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X